POZNAJ STEUTE

steute: portret firmy

Obecnie steute jest uznanym na świecie przedsiębiorstwem, projektującym i produkującym bezpieczną oraz niezawodną aparaturę łączeniową do złożonych i krytycznych zastosowań. Asortyment steute to szeroka gama urządzeń produkowanych zarówno seryjnie, jak też dostosowanych do wymagań Klienta. Ze względu na różne obszary zastosowania urządzeń, wydzielone zostały cztery dywizje biznesowe:
Wireless, Automation, Extreme i Meditec.

Wireless
Do użytkowników technologii bezprzewodowych steute kieruje bogatą ofertę aparatury łączeniowej wykorzystującej różne standardy łączności bezprzewodowej, gwarantujące bardzo wysoką niezawodność transmisji, również w niekorzystnych warunkach pracy. Wiele wyłączników jest całkowicie samowystarczalnych, nie wymagają one zewnętrznego źródła energii ani baterii. Rozwiązania bezprzewodowe steute są również przystosowane i certyfikowane do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Automation
steute oferuje duży wybór bardzo wytrzymałej elektromechanicznej aparatury łączeniowej, jak również szereg różnorodnych czujników bezdotykowych. Oferta urządzeń produkowanych seryjnie dopełniona jest przez aparaturę łączeniową zaprojektowaną specjalnie dla określonych zastosowań lub niestandardowych aplikacji.

Extreme
Urządzenia z grupy "Extreme" są wyjątkowo odporne na wibracje, wysoką temperaturę, korozję i udary mechaniczne, a niektóre spełniają wysokie wymagania higieniczne. Urządzenia Ex są podstawą grupy Extreme. Certyfikowane są zgodnie z międzynarodowymi normami ochrony przeciwwybuchowej i używane na całym świecie m.in. w zakładach chemicznych oraz rafineriach. Produkcja aparatury łączeniowej certyfikowana jest zgodnie z wytycznymi Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, natomiast same urządzenia spełniają wymagania norm przeciwwybuchowych takich jak: UL/CSA, EAC, IECEx, Ex Nepsi oraz Inmetro.

Meditech
steute od trzydziestu lat projektuje i produkuje wysokiej jakości aparaturę łączeniową do współpracy z urządzeniami medycznymi. Przykłady zastosowań to: chirurgia wysokich częstotliwości, okulistyka, stomatologia oraz techniki obrazowania, jak CR i MRT. Systemy sterowania umożliwiają wykonanie bardzo złożonych zadań; za transmisję danych odpowiadają standardy łączności bezprzewodowej zaprojektowane specjalnie do zastosowań medycznych. Działalność w obszarze "Meditec" realizowana jest zgodnie z systemem zarządzania jakością EN ISO 13485.

Ścisła współpraca z Klientami
W zakresie wszystkich czterech obszarów działalności steute stawia na ścisłą współpracę z Klientami, uwzględniając ich życzenia już na etapie projektowania rozwiązań. Takie podejście umożliwiło powstanie wielu specjalistycznych urządzeń - takich jak czujniki odporne na wibracje do zastosowania w warunkach morskich, blokady bezpieczeństwa dla stref zagrożonych wybuchem, bezprzewodowe wyłączniki pozycyjne w kompaktowych obudowach, odporne na korozję czujniki o klasie ochrony IP 69K, a także systemy sterowania dla urządzeń medycznych, które umożliwiają zmianę funkcji przełącznika w zależności od wybranego trybu funkcjonowania.

Szybka reakcja i obecność na całym świecie
Będąc średniej wielkości przedsiębiorstwem, steute jest w stanie reagować szybko i skutecznie na trendy rynkowe i wymagania Klientów. Wykwalifikowani specjaliści oferują usługi doradcze i serwisowe zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i na rynkach wschodzących.